Reference - opširnije

Naziv reference: OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Hrvatska

OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Hrvatska
OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Hrvatska
OŠ Đuro Ester, Koprivnica, Hrvatska
Objekat: OŠ Đuro Ester, sportska dvorana
Grad: Koprivnica
Država: Hrvatska
Godina: 2021.

Doprema i montaža Hidroplay FIBA level 1 koševa, gimnastičkih sprava u dvorani i klupa sa policama u svlačionicama

 


Za sve detalje, informacije i zahtjeve izvolite nas kontaktirati preko naših kontakt stranica.