Reference - opširnije

Naziv reference: Sportski Centar Safet Zajko Sarajevo

Sportski Centar Safet Zajko Sarajevo
Sportski Centar Safet Zajko Sarajevo
Sportski Centar Safet Zajko Sarajevo
Objekat: sportska dvorana
Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Godina: 2020

Projekat: Doprema i postavljanje umjetne trave cca 550 m2 u sportskoj dvorani (bivša tvornička hala sa novom namjenom) za tenis i futsal.

 


Za sve detalje, informacije i zahtjeve izvolite nas kontaktirati preko naših kontakt stranica.