Reference - opširnije

Naziv reference: OŠ Briješče, Osijek, Hrvatsla

OŠ Briješče, Osijek, Hrvatsla
OŠ Briješče, Osijek, Hrvatsla
OŠ Briješče, Osijek, Hrvatsla
Objekat: OŠ Briješče
Grad: Osijek
Država: Hrvatska
Godina: 2019.

Projekat: Sportska dvorana: glavne i pomoćne koš konstrukcije, rukometni golovi, glavni odbojkaški stupovi, švedske ljestve, zaštitna mreža na prozorima, kompleti svlačionica sa klupama, nastavnički kabineti sa ormarima. Dopremljana je i postavljena razna druga gimnastička oprema.

 


Za sve detalje, informacije i zahtjeve izvolite nas kontaktirati preko naših kontakt stranica.