Reference - opširnije

Naziv reference: OŠ Kamešnica, Sinj, Hrvatska- sportski teren

OŠ Kamešnica, Sinj, Hrvatska- sportski teren
OŠ Kamešnica, Sinj, Hrvatska- sportski teren
OŠ Kamešnica, Sinj, Hrvatska- sportski teren
Objekat: Elastična podloga sportskog terena OŠ kamešnica
Grad: Sinj
Država: Hrvatska
Godina: 2022.

Projekat: Doprema materijala i nanošenje elastičnog sloja d=10 mm tip puni EPDM, model COLORFLEX sa iscrtavanjem linija za rukomet i košarku.Površina cca 900 m2.

 


Za sve detalje, informacije i zahtjeve izvolite nas kontaktirati preko naših kontakt stranica.