Reference - opširnije

Naziv reference: Atletska staza-Općina Belica- Hrvatska

Atletska staza-Općina Belica- Hrvatska
Atletska staza-Općina Belica- Hrvatska
Atletska staza-Općina Belica- Hrvatska
Objekat: sportski teren sa atletskom stazom
Grad. Belica
Država: Hrvatska
Godina: 2022.

Projekat: doprema materijala i izrada atletske staze sistem spray, vodopropusni d=13,0 mm sa šest traka i zaletištem za skok u dalj, prostorom za skok u vis, krugom za bacačke discipline. Površina cca 2300 m2. Doprema i postavljanje kompletne mobilne opreme za atletske discipline- startni blokovi, doskočišta za skok u vis, stalci sa letvicama i dr. Na malonogometnom terenu dopremljeni i postavljeni golovi sa mrežama i zaštitne mreže iza golova.

 


Za sve detalje, informacije i zahtjeve izvolite nas kontaktirati preko naših kontakt stranica.