Naše novosti - opširnije

OŠ Hadžići

11.08.2016 / administrator

Sredinom mjeseca kolovoza/ augusta 2016. izvržena je doprema i montaža opreme u sportskoj dvorani Nove osnovne škole u Hadžićima. Najvažnija oprema: specijalne u stranu sklopive koš konstrukcije, švedske ljestve, zidni odbojkaški stupovi, oprema za penjanje (mornarske ljestve, motka i konop na konzoli) ostala vrhunska oprema sa certifikatima EN naročito preporučena za sportske dvorane škola. Time je ova vrijedna sportska dvorana dobila opremu koja omogućava odvijanje nastave tjelesnog odgoja i rekreativno bavljenje sportom na vrhunski i siguran način.

Download...

Kontakt info

SPORT NET INŽENJERING d.o.o.
Fra Didaka Buntića bb, 88220 Široki Brijeg
Telefon: ++ 387 (0)39 705 465
Telefax: ++ 387 (0)39 705 467
Web adresa: www.sport-net.ba
E-mail adresa: prodaja@sport-net.ba

Sport Net katalozi