Naše novosti - opširnije

OŠ J.J. Zmaj Trebinje

19.06.2015 / administrator

nabavka, doprema i montaža kompletne sportske opreme u sportskoj dvorani škole. Doprema i montaža sklopive zidne koš konstrukcije sa akrilik pločom i zglobnim obručem. U dvorani je takođe doprepljen i instaliran elektronski zidni sportski semafor sa dodatnim semaforima vremena napada 24/14 sec koji su montirani na tablama koševa. Dopremljena i montirana kompletna oprema za gimnastiku i održavanje nastave tjelesnog odgoja. Sva oprema je vrhunske kvalitete i posjeduje sve certifikate sukladne odgovarajućin europskim normama (EN).

Download...

Kontakt info

SPORT NET INŽENJERING d.o.o.
Fra Didaka Buntića bb, 88220 Široki Brijeg
Telefon: ++ 387 (0)39 705 465
Telefax: ++ 387 (0)39 705 467
Web adresa: www.sport-net.ba
E-mail adresa: prodaja@sport-net.ba

Sport Net katalozi