Naše novosti - opširnije

OŠ Zalik u Mostaru

18.06.2015 / administrator

Potpuno je opremljena sportska dvorana Osnovne škole Zalik u Mostaru. Dvorana je tlocrtnih dimenzija 45,0 mx 24,0 m koje omugućuju i smještaj rukometnog terena IHF dimenzija (40x20 m) sa dodatnim prostorom iza golova i iza aut linija po međunarodnim pravilima. Dvorana je multifunkcionalna tako da su u njoj smješteni pored rukometnog još i teren za košarku (FIBA dimenzije) i teren za odbojku (FIVB dimenzije). Visina donjeg pojasa rešetke nosača krova je na 7,50 m visine od parketa i na toj visini su postavljeni nosači sklopivih stropnih koševa koji se po potrebi dižu i spuštaju do "radne" visine. Sva oprema je vrhunske kvalitete (u skladu sa zahtjevanim EN i certifikatima) i daje dvorani dodatnu visoku kvalitetu tim više što u njoj treniraju i takmičarski klubovi pomenutih sportova. U dvorani je montirana i oprema za gimnastiku i sva oprema za vrhunsko odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

Download...

Kontakt info

Bosna i Hercegovina
Sport Net Inženjering d.o.o.
Fra Didaka Buntića bb, 88220 Široki Brijeg
Telefon: + 387 39 705 465
E-mail: prodaja@sport-net.ba

Hrvatska
Sport Net Inženjering d.o.o.
Savska cesta 41, 10 000 Zagreb
Telefon: + 385 99 5399 756
Telefon: +385 98 288 852
E-mail: prodaja.sportnet@gmail.com